37. Antoniusfest den 19. Januar 2014

37. Antoniusfest den 19. Januar 2014

De Männerchouer Helzen-Hoffelt-Weiler invitéiert op hirt 37. Antoniusfest en Sonndig, den 19. Januar 2014.

Antoniusfest